Фирми за извозване на отпадъци в София – какво е важно да знаем?

Със сигурност няма човек, на когото да не му се е налагало да почиства след извършване на ремонтни дейности у дома. Винаги след по-сериозните ремонти резултатът е огромно количество натрупани строителни материали, които не знаем къде да изхвърлим.

Фирми за извозване на отпадъци в София – какво е важно да знаем?

Ако не сте наясно е добре да се информирате, че като граждани на Република България, ние сме длъжни да събираме отпадъците на територията на нашия имот, като не допускаме разпиляването им до изхвърлянето им по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Затова е нужно да се доверим на услугите на фирми за извозване на отпадъци в София, които от своя страна предлагат бързо и лесно извозване и изхвърляне на строителни отпадъци на лицензирани сметища.

Но е добре преди да им се доверим, да се уверим, че притежават документа, издаден по реда на ЗУО, след издаване на направление по чл. 58, ал. 1 от горецитираната наредба. Това е доказателство, че фирмата е легитимна и вие спокойно можете да работите с нея. Доста фирми за извозване на отпадъци в София предлагат услуги с контейнери за боклук, като една от тях е и Bokluk.bg.

извозване на строителни отпадъци в София

Събирането и транспортирането се извършва с многофункционални авто кранове. Фирмата разполага с различни по големина и обем контейнери, които с точност да задоволят вашите нужди. Предоставя специално за Вас контейнери до удобно за целта място за поставянето им. Може да извършите ремонта на етапи в удобно за вас време. Единственото условие е, след като напълните контейнера да се свържете с тях, за да дойдат да го вземат.

Ако смятате, че идеята е добра, свържете се с тях на е-mail: info@bokluk.bg и телефон 087 66 11 222.