Сравнение на цените при слухови апарати Сименс и други марки

При покупка, която е и инвестиция с дългосрочна възвръщаемост, е добре да направите мотивиран и информиран избор. Една от практиките,които често се прилагат при избор на това къде да пазарувате, е сравнението на цените.

При сравнение между цените на слухови апарати Сименс в sonioton.com и физически магазин не се отчита разлика на база оскъпяване при доставка, защото за поръчки над 70 лв. е безплатна.
При разглеждане на категориите с различни марки слухови апарати в е-магазина на фирмата прави впечатление големият ценови и марков? диапазон, който може да задоволи всякакви индивидуални предпочитания и нужди. Още от създаването си до днес Сониотон работи предимно със Siemens като марка, която се е наложила в световен мащаб с безкомпромисното си качество и високи постижения. Преди повече от 130 години Вернер фон Сименс създава първото устройство за корекция на слуха, който нарича Фонофор. Изхождайки от името на предшественика на слуховите апарати, можем да кажем, че уврежданията на слуха засягат най-вече социалния живот на човека и по-точно неговата способност да комуникира. Именно поради тази причина съвременните слухови апарати Сименс са разработени максимално в насока на това да кореспондират с човешката физиология и естествената способност за чуване. Програмата за филтрация на шум от човешка реч е една от иновациите, които помагат на носещия слухов апарат пациент да е по-активен по отношение на комуникацията. Също трябва да се обърне внимание и на широкообхватния микрофон при слуховите апарати Сименс, който улавя звука от всички посоки.

Сравнение на цените при слухови апарати Сименс и други марки

Нано покритието и лесното боравене с програмите в зависимост от акустичната ситуация са още причини слуховите апарати на Сименс да бъдат предпочитано решение в световен мащаб.
Сониотон като фирма, която приема грижата за човешкото здраве не като работа, а като мисия, предлага цялостни решения за хора с увреждания в слуха. На страницата им в интернет можете да се свържете с екипа от професионални протезисти и да получите обстойна консултация или да посетите лично Центъра на Сониотон за слухопротезиране.